Amasya İlinde Biyogaz Kaynaklarının Belirlenmesi ve Performans Kıstaslarının Saptanması

gamze abdullah

Abstract


 

Yenilenebilir enerji türlerinden olan biyogaz enerjisi hem kullanım avantajları hem de ülkemizdeki potansiyel değerleri açısından önemli bir alternatif enerji kaynağıdır. Ancak ülkemizin biyogaz üretim potansiyel değerleri ile biyogaz enerjisinden faydalanma değerleri açısından incelendiğinde büyük bir farkın olduğu görülmektedir. Amasya iline ait TÜİK 2019-2020 yılları arasındaki kümes hayvan sayıları kullanılarak yıllara göre Amasya İli 'nin gübrelerden üretilebilecek biyogaz miktarları ;0,093, 0385, 0,498, 0,406, 1,382, 0,48, 0,96 m3/kg kuru madde; Toplam elektrik biyogaz potansiyeli 1373,64, 3780,32, 1273,52, 32702,82, 5306,50,5242,65gwh/yıl olarak belirlenmistir.Yapılan araştırmalar, Suluova’daki tarımsal atıklardan enerji ve gübre üretilmesine ilişkin entegre konseptin son derece ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Bu, yüksek oranda kullanılan tavuk gübresinin, düşük nakliye masraflarıyla çok yüksek gaz verimi olması nedeniyledir. Fermantasyon artığının yüksek besin maddesi içeriği geniş ölçüde kimyasal gübre yerine kullanılabilir. Zira 8 aylık depolama süresi sonucunda, bitkilerin ihtiyacına göre uygulama yapmak mümkün olmaktadır.Biyokütleden (özellikle sıvı sığır gübresi ve tavuk gübresi) enerji ve gübre üretilmesine ilişkin entegre konseptin gerçekleştirilmesiyle, sığır besiciliğinin yol açtığı çevre kirlenmesi ortadan kaldırılmış ve Suluova’daki tarım potansiyelinin uzun vadeli ve sürdürülebilir gelişimine önemli oranda ivme kazandırılmış olacaktır.


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Changing of energy consumption patterns from rural households to urban households in China: An example from Shaanxi Province, China. Jing, Cai and Zhigang, Jiang. 1667-1680, s.l. : Renewable and Sustainable Energy Reviews, (2008), Vol. 12.

Biogas Production from Energy Crops and Crop Residues. Lehtomäki, Annimari, [Online]. Available:

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/13152/9513925595pdf . [Accessed: Nov - 2016]

Quarterly Report on European Gas Markets. [Online] Available: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/ les/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q4_2015-q1_2016.pdf. [Accessed: Nov – 2016]

Biosfer Danismanlik ve Mühendislik Ltd: Suluova Sığır Besicileri Birliği (SBB) Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Merkezi Biyometan Tesisi (MBT) Fizibilite Raporu, Suluova-Amasya, Istanbul 2009

FEW: FEW Separator GmbH http://www.food-energy-water.com/index.php?lang=de&p=1 Mart 2011 tarihli erişim

V. D. Duong, T. V. Duong and D. L. Le, "Calculate-Simulation Mixture Process in Biogas Supplying System for RV125-2 Diesel Engine," Conference for Science and Technology at DaNang University, 2010.

World Bioenergy Association, “WBA fact sheet: BIOGAS – An Important Renewable Energy Source,” 2013.

Korres, N. E., Kiely, P. O., Jonathan, S. W., and Benzie, J. A. H., Bioenergy Anaerobic by Digestion and wastes: Using agricultural biomass and organic wastes. 2013


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 International Journal of New Trends in Science, Engineering and Technology